Ürün Sürdürülebilirliği, ürünün yalnızca kalite ve ekonomik faktörlerine göre değil hem sosyal hem de çevresel faktörlerin dikkate alınarak yenilikçi yaklaşımlar ile üretilmesi ve iyileştirilmesi anlamındadır. Ürün Sertifikalandırması ise yaşam döngüsü yaklaşımı baz alınarak, tüm yaşam döngüsü boyunca harcanan enerjinin minimize edilmesi kapsamında alınmaktadır.

 

Yeşil binaların sürdürülebilirliği ve kalitesi büyük oranda kullanılan malzemelere ve yapı elemanlarına bağlı olduğundan yeşil binalara tedarikçi olabilmek için çevresel ürün beyanları bir gerekliliktir. LEED ve BREEAM gibi uluslararası sertifikasyon sistemlerinde de kullanılan bu analizler hem ürün ve hem bina bazlı olarak yapılabilmektedir.

 

EPD – Çevresel Ürün Beyanı Hizmeti: EPD’ler, ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre nicel olarak değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. Ticaret odaklı olup, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon değerlerini dikkate alır. Bağımsız şekilde, üreticinin sağladığı bilgilerle hazırlanan EPD’ler, ürünün teknik tanımı, üretici firma detayları ve LCA sonuçlarından meydana gelir.

 

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Hizmeti: LCA, bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılır. Söz konusu çevresel etkiler iklim değişikliği, stratosferik ozon tabakasındaki incelme, ötrifikasyon, asidifikasyon, toksik emisyonlar gibi doğal kaynak tüketimi bazlarında değerlendirilir.

 

VOC İçerik Testi: VOC'lar, çevre ve insan sağlığına olan muhtemel zararlı etkileri yüzünden, pek çok ürünün imalatında, özellikle en yoğun şekilde bulunabilecekleri iç mekan kullanımına yönelik ürünlerde, ayrıca boya ve cilalarda, mevzuata tabidirler.  LEED gibi yeşil bina derecelendirme sistemlerinde bazı ürünlerde VOC içerik testi aranmaktadır.

 

GREENGUARD Sertifikası: GREENGUARD, kullanıcılara insan sağlığını koruyan ve yaşam kalitesini iyileştiren, iç hava kalitesinin yüksek olduğu ortamların sunulmasını amaçlar. Bu amacın sağlanması için bir binada kullanılan tüm ürünlerin bu kapsamda sertifikalandırmaktadır.  GREENGUARD çevresel kirleticilerin içeriğini sınırlayan ve insan sağlığını tehdit etmeyecek oranda kimyasal salınım yapan malzemelerin kullanımını teşvik etmektedir. GREENGUARD Sertifikası LEED, BREEAM gibi yeşil bina sertifikaları ile dünya çapında kabul edilen bir sertifikadır.

 

HPD – Ürün Sağlık Beyanı Hizmeti:  Sağlık Ürün Deklarasyonu; otoriteler yayınlanmış çeşitli “tehlikeli içerik” listeleri ile ürünün içeriğini karşılaştırarak potansiyel olan zararlı kimyasalların tam olarak belirlenmesini sağlar. Sağlık Ürün Deklarasyonu belgesinin alınabilmesi için, ürünün içeriği %100 oranında ifşa edilmeli ve/veya %100 oranındaki tehlikeli kimyasalların 1000 ppm’den düşük olması gerekmektedir. Dünyanın en prestijli yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED Sertifikasında Sağlık Ürün Deklarasyonu’na sahip olan malzemelerin sertifika puanlarına katkısı olmaktadır.

 

Ürün Sertifikalandırma

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve bu verilerin raporlanması aşamalarından oluşan çalışmaların tümüne Enerji Etüdü denilmektedir.

 

Enerji etüdü, işletme içerisinde enerjinin nasıl kullanıldığı anlamak, iyileştirme ve enerji tasarrufu noktalarını bulmak için yapılır. Bazen de enerji etütleri bir enerji verimliliği projesi veya programının ekonomisini ve başarısını değerlendirmek için de yapılır.

 

Enerji Verimliliği ile ilgili tüm çalışmalarımız için lütfen tıklayın.

 

LEED Sertifikası

Klasik binalara göre daha sağlıklı, çevreye daha  fazla saygılı, işletme giderleri ile daha ekonomik ve karlı olan yüksek performanslı binaları tanımlayan LEED yeşil bina derecelendirme sistemi, Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından hazırlanmıştır.

 

Yeşil İş Sertifikasyon Enstitüsü (GBCI) tarafından ise LEED Profesyonellerinin ve binaların sertifikaları verilmektedir.

 

LEED Sertifikasyon Sisteminde, değişik puan ağırlığına sahip 5 ana kategori (110 puan) üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

 

Sertifika Seviyeleri ve puan aralıkları:

Certified: 40-49 puan

Silver: 50-59 puan

Gold: 60-79 puan

Platinum: 80+ puan

 

 

diğer hizmetlerimiz...