MEKANİK PROJE DANIŞMANLIĞI: Mekanik projeler için sistem seçimi, sistemlerin fizibilite çalışmaları ve yapılmış olan hesaplamaların kontrolünü sağlamaktayız.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ: Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve biyoyakıt sistemlerinin projeniz için uygunluğunun ve fizibilite çalışmaların yapılması hizmetidir.

 

ELEKTRİK PROJE DANIŞMANLIĞI: Elektrik projeleri için aydınlatma ve diğer sistem seçimleri, sistemlerin fizibilite çalışmaları ve yapılmış olan hesaplamaların kontrolünü sağlamaktayız.

 

BİNA KONTROL SİSTEMLERİ: Seslendirme, Yangın, CCTV ve Otomasyon seçimleri ile binaların güvenli ve konforlu yapılar haline gelmesini sağlamaktayız.

 

MEP Tasarım

MEP Tasarım

Uluslararası standartlarda mekanik ve elektrik proje tasarımlarında sürdürülebilirlik ve verimlilik konularını ön planda tutmaktayız.

Proje Danışmanlığı

Mekanik ve Elektrik projelerin tasarım ve uygulama kısımlarında verimlilik odaklı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Enerji Kimlik Belgesi

Tüm mevcut ve yeni yapılacak binalara Enerji Kimlik Belgesi alınması yakın zaman için bakanlık tarafından mecbur kılınmıştır. EKB bakanlıkça oluşturulan BEP-TR programı ile yetkili kişiler / kurumlarca verilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi'nin sonuçlarında beyaz eşyalardaki gibi enerji tüketim değerleri gösterilmekte ve bu belge Yönetmelik gereği binaların girişlerinde bulunmalıdır.

 

Enerji Kimlik Belgesi'nin amacı mevcut binalarda ısı yalıtımı gibi enerji tasarrufu sağlayacak iyileştirmelerin yapılmasını, yeni yapılacak binalarda ise enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmektir.

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve bu verilerin raporlanması aşamalarından oluşan çalışmaların tümüne Enerji Etüdü denilmektedir.

 

Enerji etüdü, işletme içerisinde enerjinin nasıl kullanıldığı anlamak, iyileştirme ve enerji tasarrufu noktalarını bulmak için yapılır. Bazen de enerji etütleri bir enerji verimliliği projesi veya programının ekonomisini ve başarısını değerlendirmek için de yapılır.

 

Enerji Verimliliği ile ilgili tüm çalışmalarımız için lütfen tıklayın.

 

diğer hizmetlerimiz...