LEED, USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan sertifika sistemidir. LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikasıdır.

 

BOTE, klasik binalara göre daha enerji verimli, suyu daha tasarruflu kullanan, çevreye daha az zarar veren, daha sağlıklı ve yaşanabilir mekanlara sahip çevre dostu bina inşa etmek isteyen müşterilerine tam kapsamlı LEED danışmanlığı ve yönetimi hizmeti sunmaktadır. Firmamız henüz ön proje aşamasında, proje ortaklarıyla bir araya gelerek yeşil bina için sistemlerin optimize edilmesi sürecini maliyetleri optimumda tutarak yürütmektedir.

 

Firmamızın LEED Tanıtım Dosyası için tıklayınız.

LEED Danışmanlığı

LEED Sertifikası

LEED Sertifikası hakkında genel bilgiler.

-LEED Sertifikası Nedir?

-LEED kriterleri nelerdir?

-Sertifika aşamaları nelerdir?

-Sertifika ücreti nasıl hesaplanır?

LEED Sertifikalı Binalar

Türkiye ve Dünya'dan seçilmiş  yeşil bina sertifikası almış bina örnekleri.

Yeşil Yıldız Sertifikası

Yeşil Yıldız (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi) Sertifikası, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla verilmektedir.

 

Yeşil Yıldız Belgesi çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla verilmektedir.

 

Turistik tesislerde sürdürülebilirlik pratiklerinin uygulanması, çevreye olan negatif etkinin azaltılması kadar tesislerin marka değerinin ve tercih edilebilirliğinin artmasına da ciddi oranda katkı sağlamaktadır.

 

Yeşil yıldızı ilgili tebliğ’de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

Breeam Sertifikası

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) 1990’da İngiltere’de kullanılmaya başlanan ama daha sonra dünyanın bir çok ülkesinde benimsenmeye başlanmış bir çevre dostu bina sertifika sistemidir.

 

BREEAM, bina ölçeğinde çevresel sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymaktadır. LEED sertifikasında olduğu gibi BREEAM sertifikasının da amacı bir binanın çevresel performansının standartlara bağlanarak ölçümünün yapılmasıdır. Sertifikanın özünde  günümüzün çevre dostu teknolojilerini uygulayan binaların ödüllendirilmesi yatmaktadır.

 

BREEAM sertifikası ile binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı olduğu Pass, Good, Very Good, Excellent ve Outstanding şeklinde, beş farklı seviyeye göre derecelendirilir.

 

diğer hizmetlerimiz...