YAPI FİZİĞİ: Yapının konumu, yönlendirilmesi, cephe sistemleri, pencerelerin ve tüm yapı malzemelerinin özellikleri enerji tüketimini önemli ölçüde etkilemektedir. Firmamız yapı fiziğinin doğru oluşturulması için yaptığı çalışmalar ile mekanik sistemlerin boyutlarını küçültmekte ve ilk yatırım miktarlarının düşmesini sağlamaktadır. Yapılan tasarruflar ile yatırımların geri ödeme sürelerini de oldukça azaltmaktadır.

 

ENERJİ ETÜDÜ: BOTE binadaki tüm bileşenleri detaylı olarak incelemekte ve gerekli düzeltmeler için raporlar hazırlamaktadır. Yapılacak düzeltmeler sonucu elde edilecek tasarruf miktarı ile geri ödeme süreleri enerji etüdü sonucu hazırlanacak raporlarımızda yer almakta ve işveren tarafından değerlendirilmektedir. Çalışmalarımız LEED Mevcut Binalar (LEED EBOM) sertifikası için gerekli olan ASHRAE Level I ve ASHRAE Level II enerji etütlerini de kapsamaktadır.

 

ENERJİ PERFORMANS DANIŞMANLIĞI: Binanın enerji performansı kullanılan elektrik ve mekanik cihaz verimleri, borulama yöntemleri, bina kullanım tipi ve kullanılan yapı malzemeleri ile ilgilidir. Doğru cihaz ve ekipman seçimi ile enerji performansı artmakta ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilebilmektedir. Firmamız binaların enerji performanslarının artması için yaptığı çalışmalarda yapı bilgi modellemelerinden de optimum biçimde yararlanılmaktadır.

 

Enerji Modellemesi

Enerji modellemesi çeşitli bilgisayar simülasyon programları kullanılarak yapılan ve bütün binanın enerji tüketimini inşaat aşamasından önce gösterebilen hesaplamalardır.

 

Binanın tamamı, yalıtım malzemeleri, ısıtma – soğutma ekipmanları, enerji tüketen tüm ekipmanlar, mahallerde çalışacak veya yaşayacak insan sayıları ve aktivite çeşitleri ile birlikte bilgisayarda oluşturulur. Oluşturulan bu model, inşaatın yapılacağı bölgenin iklim koşullarına ve son 10 yıllık meteorolojik bilgilerine dayalı olarak bütün bir yıl boyunca bilgisayar simülasyonları ile çalıştırılır. Bu aşamada binadaki tüm sistem ve verilerin birbirleri ile etkileşimleri de hesaplanmaktadır.

 

Enerji Kimlik Belgesi

Tüm mevcut ve yeni yapılacak binalara Enerji Kimlik Belgesi alınması yakın zaman için bakanlık tarafından mecbur kılınmıştır. EKB bakanlıkça oluşturulan BEP-TR programı ile yetkili kişiler / kurumlarca verilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi'nin sonuçlarında beyaz eşyalardaki gibi enerji tüketim değerleri gösterilmekte ve bu belge Yönetmelik gereği binaların girişlerinde bulunmalıdır.

 

Enerji Kimlik Belgesi'nin amacı mevcut binalarda ısı yalıtımı gibi enerji tasarrufu sağlayacak iyileştirmelerin yapılmasını, yeni yapılacak binalarda ise enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmektir.

Enerji Verimliliği

Bina Performansı

Binaların elektrik ve doğalgaz faturaları tüketilen enerji miktarına bağlıdır. Yapı fiziğinin doğru oluşturulması enerji tüketiminin optimum seviyede olmasını sağlar.

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği sayesinde ödenen faturaların düşmesinin yanında ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olur.

diğer hizmetlerimiz...