BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  Bina Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme sertifikasyonu, dünyada önem kazanmış bir çevresel değerleme metodu ve binalarda bir derecelendirme sistemidir.

 

Yeşil Bina Sertifikaları içerisinde tercih edilme oranı LEED Sertifikasından sonra gelen BREEAM Sertifikasının kategorileri :Enerji, Yönetim, Sağlık ve Refah, Ulaşım, Su Tüketimi, Malzeme Kullanımı, Atık, Kirlilik, Arazi Kullanımı ve Ekoloji  olarak sıralanmaktadır.

 

BOTE, klasik binalara göre daha enerji verimli, suyu daha tasarruflu kullanan, çevreye daha az zarar veren, daha sağlıklı ve yaşanabilir mekanlara sahip çevre dostu bina inşa etmek isteyen müşterilerine tam kapsamlı BREEAM danışmanlığı ve yönetimi hizmeti sunmaktadır. Firmamız henüz ön proje aşamasında, proje ortaklarıyla bir araya gelerek yeşil bina için sistemlerin optimize edilmesi sürecini maliyetleri optimumda tutarak yürütmektedir.

BREEAM Danışmanlığı

BREEAM Sertifikası

Başlangıcı olan 1990 yılından günümüze 200,000 üzerinde bina BREEAM Sertifikası almış, bir milyonun üzerinde bina ise değerlendirme için kayıt olmuştur.

BREEAM Versiyonları

BREEAM Sertifikasının ülkemizde uygulanabilen versiyonları:

BREEAM Int. Ofisler

BREEAM Int.: Endüstriyel Binalar

BREEAM Int.: Alışveriş Merkezleri

BREEAM Int. Bespoke: Diğer

LEED Sertifikası

Klasik binalara göre daha sağlıklı, çevreye daha  fazla saygılı, işletme giderleri ile daha ekonomik ve karlı olan yüksek performanslı binaları tanımlayan LEED yeşil bina derecelendirme sistemi, Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından hazırlanmıştır.

 

Yeşil İş Sertifikasyon Enstitüsü (GBCI) tarafından ise LEED Profesyonellerinin ve binaların sertifikaları verilmektedir.

 

LEED Sertifikasyon Sisteminde, değişik puan ağırlığına sahip 5 ana kategori (110 puan) üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

 

Sertifika Seviyeleri ve puan aralıkları:

Certified: 40-49 puan

Silver: 50-59 puan

Gold: 60-79 puan

Platinum: 80+ puan

 

 

Yeşil Yıldız Sertifikası

Yeşil Yıldız (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi) Sertifikası, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla verilmektedir.

 

Yeşil Yıldız Belgesi çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla verilmektedir.

 

Turistik tesislerde sürdürülebilirlik pratiklerinin uygulanması, çevreye olan negatif etkinin azaltılması kadar tesislerin marka değerinin ve tercih edilebilirliğinin artmasına da ciddi oranda katkı sağlamaktadır.

 

Yeşil yıldızı ilgili tebliğ’de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

diğer hizmetlerimiz...